onrust naar rust

Onrust naar rust

 

Human Protection helpt je bij het bieden van zoveel mogelijk vrijheid en veiligheid bij onrust en risicosituaties. In de praktijk betekent dit dat wij met name ingezet worden bij risicosituaties zoals valgevaar, vrijheidsbeperkende maatregelen, alternatieven voor fixatie, delier en onbegrepen gedrag.

 

Wanneer een situatie van onrust, omgezet kan worden in een situatie van rust, wordt de werkdruk voor de zorgverlener verminderd en wordt de kwaliteit van leven van de zorgvrager, samen met het gevoel van veiligheid, voor beiden vergroot.

 

De minst beperkende interventie het meest inzetten is doorgevoerd in al onze oplossingen.