Veiligheid geeft rust. Voor iedereen.
0
onvrijwillige zorg sfeer
onvrijwillige zorg sfeer
Nieuws

Afbouw onvrijwillige zorg

05 juni 2023

Oplossingen die helpen bij de afbouw van onvrijwillige zorg.

De Wet zorg en dwang (wzd)

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang van kracht. Deze wet is er om vrijheidsbeperking in de zorg tegen te gaan. Binnen de Wzd kan onvrijwillige zorg alleen worden toegepast aan de hand van een multidisciplinaire besluitvormingsprocedure (stappenplan wzd). Hierin staan de stappen die de zorgverantwoordelijke moet zetten bij de beoordeling of onvrijwillige zorg noodzakelijk is. (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

De Wzd is enkel niet altijd van toepassing. Deze geldt alleen voor cliënten met dementie of verstandelijke beperking als:

  • een ter zake deskundige arts heeft vastgesteld dat zij een verstandelijke beperking of dementie hebben en professionele zorg nodig hebben

    OF

  • als zij van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) een indicatie hebben ontvangen voor zorg.

Onvrijwillige zorg: nee, tenzij…

Het uitganspunt van de Wzd is nee, tenzij. Géén onvrijwillige zorg, behalve wanneer het niet anders kan. Maar hoe kan jij er als zorgprofessional nu voor zorgen dat jouw patiënt/cliënt kan leven in vrijheid? Ook als deze persoon een gevaar vormt voor zijn omgeving of voor zichzelf. Bij elke stap die je zet is het zaak te zoeken naar de minst ingrijpende oplossing.

Afbouwen onvrijwillige zorg

Het afbouwen van onvrijwillige zorg is vaak mogelijk, maar er is geen standaard oplossing voor iedereen. Elke patiënt en/of cliënt heeft een ander verhaal dus andere ondersteuning nodig. Het uitgangspunt bij het zoeken naar de juiste oplossing is dus altijd het individu met zijn of haar eigen verhaal, mogelijkheden, emoties, normen en waarden.

onvrijwillige zorg feelsafe pro feelsafe go

Oplossingen Human Protection

De minst beperkende interventie het meest inzetten is doorgevoerd in alle oplossingen van Human Protection. Wij adviseren ook continu te overwegen of meer vrijheid mogelijk is.

Neem als voorbeeld onze verschillende mogelijkheden voor het creëren van een veilige slaapomgeving. Ook hierbij geldt: altijd zoeken naar de minst ingrijpende oplossing. Wij bieden een aantal oplossingen die helpen bij de afbouw van onvrijwillige zorg.

  1. Het vloerbed
  2. Het FeelSafe Go tentbed
  3. Het FeelSafe Pro tentbed

Slapen op vloerniveau met het vloerbed

Heeft de bewoner een verhoogd valrisico? Dan is de inzet van het vloerbed een oplossing. Het bed komt zó dichtbij de grond dat de gebruiker hooguit het bed uit rolt, waarmee de kans op valletsel nihil is. Het gebruik van een valmat voor het bed vermindert de kans op valletsel nóg meer. Natuurlijk kan het vloerbed ook op verpleeghoogte gezet worden.

onvrijwillige zorg vloerbed

Geborgenheid door het FeelSafe Go tentbed

De FeelSafe Go is een tentbed en is bedoeld voor bewoners die behoefte hebben aan de geborgenheid van een afbakende ruimte. De bewoner kan de FeelSafe Go zelfstandig openen en is dus niet vrijheidsbeperkend. Door de tentconstructie ervaart de bewoner minder prikkels van buitenaf en dat geeft rust. De FeelSafe Go biedt dus zowel geborgenheid als vrijheid. Voor de FeelSafe Go geldt ook dat hij in zijn geheel tot vloerhoogte kan worden gebracht.

onvrijwillige zorg feelsafe go

Veilig slapen met het FeelSafe Pro tentbed

Het FeelSafe Pro tentbed biedt een veilige slaapomgeving voor onrustige en valgevaarlijke patiënten of bewoners, die geen ziekte-inzicht hebben en die regelmatig het bed verlaten zonder toezicht. Het bed voorkomt het gebruik van mechanische fixatie en/of sederende medicatie. In dit bed kan de patiënt zich vrij bewegen en in zijn voorkeurshouding liggen en slapen. De patiënt kan het bed niet zelf verlaten.

Wanneer alle minder vrijheidsbeperkende alternatieven overwogen zijn (bijvoorbeeld alarmering, vloerbed of het FeelSafe Go tentbed) is het FeelSafe Pro tentbed een goede oplossing voor de indicatie zoals hierboven beschreven.

onvrijwillige zorg feelsafe pro

Gratis proefplaatsing bedden Human Protection

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op en vraag een gratis proefplaatsing aan van een van onze oplossingen. Met een gratis proefplaatsing ervaar je zelf of de oplossing past bij jullie situatie.

Gerelateerde berichten

Benieuwd naar mogelijke oplossingen voor jouw situatie?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies. We helpen graag bij het vinden van een passende oplossing.

eva
Eva

Verkoop binnendienst