LEREN EN ZELF ERVAREN - Human Protection
15548
page-template-default,page,page-id-15548,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.0,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

LEREN EN ZELF ERVAREN

Leren en zelf ervaren

Onder het thema ‘Leren en zelf ervaren’ vallen ervaringsworkshops om bewustwording te vergroten met het doel een betere kwaliteit van zorg voor zorgvragers.

 

Training Vrijheidsbevorderend Interveniëren en veilig fixeren

 

Bij onbegrepen en risicovol gedrag is het gelukkig al lang geen vanzelfsprekendheid meer om (ingrijpende) vrijheidsbeperkende hulpmiddelen in te zetten. Een andere benaderingswijze, preventieve maatregelen of rooming-in zijn zomaar wat voorbeelden die escalatie van het gedrag kunnen voorkomen of vroegtijdig kunnen ombuigen.

 

Maar soms ontkom je niet aan een (tijdelijk) vrijheidsbeperkende maatregel. En dan is het belangrijk voldoende kennis en vaardigheden te hebben om deze maatregel veilig toe te kunnen passen.

 

In de training Vrijheidsbevorderend Interveniëren en veilig fixeren wordt zowel aandacht besteed aan interventies die escalatie van het gedrag kunnen voorkomen als ook het veilig toepassen van de vrijheidsbeperkende hulpmiddelen.

 

Vaardigheidstraining veilig fixeren

 

In deze training ligt de focus op de vaardigheid van het veilig fixeren. Iedere deelnemer voert de verschillende fixaties uit en kan de aandachtspunten en risico’s na fixatie benoemen. Deze training is met name bedoeld als een cyclische training.

 

Vrijheidsbeperking? Nee, tenzij-scan (ziekenhuis)

 

Met de komst van de handreiking Vrijheidsbeperking in het Ziekenhuis? Nee, tenzij….(2013) is een belangrijke bijdrage geleverd aan het verantwoord omgaan met vrijheidsbeperkende interventies binnen het ziekenhuis. Ook vormt deze handreiking een belangrijk handhavingsdocument voor de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ). De Vrijheidsbeperking? Nee, tenzij-scan helpt u inzicht te krijgen in de huidige situatie van het ziekenhuis op het terrein van beleid en materiaal in relatie tot vrijheidsbeperkende interventies. Op basis van deze nulmeting ontvangt u een adviesrapport met daarin aanbevelingen.

 

Voor een voorbeeld van een scholing die verzorgd kan worden kun je onderstaande video bekijken over ouderdomssimulatie.

 

Ouderdomssimulatie

 

Wil je meer te weten komen over het thema ‘Leren en zelf ervaren’? Neem dan contact met ons op!